menuordersearch
raymon-verna.ir

تهیه نقشه utm املاک جهت سند مالکیت ,

تهیه نقشه utm املاک جهت سند مالکیت
مراحل ثبت نام جهت سند مالکیت تک برگیمراحل ثبت نام جهت سند مالکیت تک برگی - ی ثبت برای تهیه نقشه از طریق بازدید م - قدم سوم : تهیه عکس یا اسکن از مدارک - قدم پنجم : تهیه یک نسخه پرینت از در - و داشتن یک نقشه مهندسی خوب به مدیریت - ت مجهز به نقشه های تعریف شده در مختص - و متخصصین نقشه بردار دارای پروانه ن - رشناس رسمی نقشه برداری دادگستری یا ک - ا کاارشناس نقشه برداری ثبت برای تهیه - ی شاهد ثبت املاک بصورت رقومی و مکانیز - ات اربعه و املاک مجاور ندارند . و هر - نکته : در املاک قولنامه ای : ۱ &ndas - میدهد در املاک دارای سند مشاعی :۱ & - حل ثبت نام جهت سند مالکیت تک برگی در - حل ثبت نام جهت گرفتن سند تک برگی را - ورود مجدد جهت تکمیل درخواست ( صفحه - بت نام جهت سند مالکیت تک برگی در این - جهت گرفتن سند تک برگی را بیان نموده - دسه ملک به سند اضافه می گردد از روی م - روند گرفتن سند مالکیت تک برگی : ق - sh; کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه - ام جهت سند مالکیت تک برگی در این صفحه - شود. سند مالکیت آرامش خاطر را برای - واقع اسناد مالکیت مجهز به نقشه های ت - گرفتن سند مالکیت تک برگی : قدم ا - چاق دال بر مالکیت ملک نکته : در ام
تهیه نقشه املاک و اراضی در استان گیلان ، تهیه نقشه utm املاک مسکونی در رشت ، تهیه نقشه utm املاک کشاورزی در گیلان ، تهیه نقشه utm املاک جهت سند مالکیت ، تهیه نقشه تفکیکی اراضی باغی در استان گیلان ، تهیه نقشه تفکیکی اراضی در آستانه اشرفیه ، تهیه نقشه utm در بندر انزلی ،
1515 بازدید، دوشنبه چهارم دی ۹۶
ایران_رشت_بلوار امام_بلوار باهنر_تقاطع کوی سعادت و میثم١
تماس ساعات اداری: ٠٩٣٠٠٩٧٧١۶۵_٠١٣٣٣٣۵۵٠۵٢
IRAN_RASHT
شرکت سازنده