کادربندی و لژاندر استاندارد نقشه کاربری , کار آسان کن ,

کادربندی و لژاندر استاندارد نقشه کاربری GIS
تصاویر
بیشتر
Arc GIS - کادربندی و لژاندر استاندارد نقشه کاربری
(1)
(0)
کار آسان کن
وضعیت محصول : موجود
تنوع محصول
کار آسان کن
تعداد + 3 مرتبه مجاز برای دانلود
قیمت محصول
4,000 تومان
توضیحات اجمالی
فایل شامل کارتوگرافی استاندارد نقشه کاربری GIS طبق دستورالعمل استاندارد پایگاه داده مکانی وزارت راه و شهرسازی مصوب آبان سال 1390 می باشد.
فایل pdf  دستورالعمل در وبلاگ فروشگاه در دسترس است.
طبق این دستورالعمل 28 نوع کاربری شامل (1.مسکونی-2.آموزش تحقیقات فناوری- 3.آموزشی - 4.اداری انتظامی 5.تجاری - 6.ورزشی - 7.درمانی - 8.فرهنگی هنری - 9.پارک فضای سبز - 10.مذهبی - 11.تاسیسات شهری - 12.تجهیزات شهری - 13.حمل و نقل و انبارداری - 14.نظامی - 15.باغات و کشاورزی - 16.میراث تاریخی - 17.طبیعی - 18.صنعتی - 19.حریم - 20.تفریحی و توریستی - 21.تجاری مسکونی - 22.تجاری اداری خدماتی - 23.مسکونی تجاری خدماتی اداری - 24.مسکونی کارگاهی - 25.تجاری کارگاهی - 26.باغ مسکونی - 27.مختلط مذهبی - 28.بایر ...) برای تعریف شهر در نظر گرفته شده است.

 
نمودار تغییر قیمت
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز