-کادربندی و لژند آماده Arc GIS , مناسب پرینت در کاغذ A4
menuordersearch
raymon-verna.ir

کادربندی و لژند آماده Arc GIS , مناسب پرینت در کاغذ A4 ,

موجود
کادربندی و لژند آماده Arc GIS
...
Arc GIS - کادربندی و لژند آماده Arc GIS
(2)
(0)
مناسب پرینت در کاغذ A4
انتخاب کنید
مناسب پرینت در کاغذ A4
تعداد
قیمت
13,000 تومان
توضیحات اجمالی
فایل شامل کارتوگرافی استاندارد نقشه کاربری GIS طبق دستورالعمل استاندارد پایگاه داده مکانی وزارت راه و شهرسازی مصوب آبان سال 1390 می باشد.
فایل pdf  دستورالعمل در وبلاگ فروشگاه در دسترس است.
طبق این دستورالعمل 28 نوع کاربری شامل (1.مسکونی-2.آموزش تحقیقات فناوری- 3.آموزشی - 4.اداری انتظامی 5.تجاری - 6.ورزشی - 7.درمانی - 8.فرهنگی هنری - 9.پارک فضای سبز - 10.مذهبی - 11.تاسیسات شهری - 12.تجهیزات شهری - 13.حمل و نقل و انبارداری - 14.نظامی - 15.باغات و کشاورزی - 16.میراث تاریخی - 17.طبیعی - 18.صنعتی - 19.حریم - 20.تفریحی و توریستی - 21.تجاری مسکونی - 22.تجاری اداری خدماتی - 23.مسکونی تجاری خدماتی اداری - 24.مسکونی کارگاهی - 25.تجاری کارگاهی - 26.باغ مسکونی - 27.مختلط مذهبی - 28.بایر ...) برای تعریف شهر در نظر گرفته شده است.

 
ایران_رشت_بلوار رسالت_رودبارتان_بن بست علیزاده_پلاک304_طبقه1
Iran - Rasht - Resalat Boulevard - Rudbaratan
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز